Ställ ut på Elfack 2017

ola lundqvist, elfack, svenska massanVad bra att du hittade hit!

Jag hoppas att mina ambitioner och förväntningar med Elfack stämmer överens med din upplevelse av mässan. Jag vill nämligen att den ska ge dig som utställare personlig kontakt med så många specialintresserade och högmotiverade personer som möjligt, vid ett och samma tillfälle.

Det är kombinationen av flera olika affärsskapande aktiviteter som gör Elfack till en plattform med unika egenskaper och massor av möjligheter.

Därför vill jag nu bjuda in dig att delta på nästa Elfack, den 9-12 maj 2017.

Hoppas vi ses då!

ola lundqvist, elfack, svenska massan

Ola Lundqvist, affärsansvarig Elfack 2017

Anmälan till Elfack 2017
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften på 5 400 kr exkl. moms faktureras vid anmälan.
Anmälningsavgift

Betalningsvillkor:
20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 180 dagar före mässans öppnande. Resterande platshyra förfaller till betalning 60 dagar före mässan. Tekniska tjänster förfaller till betalning 14 dagar före mässans öppnande.
Faktura utsändes 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd platshyra.
Moms tillkommer på alla priser.
Betalningsvillkor

Övriga tjänster
För el, lastning och lossning, kyl, belysning, matta med mera, besök www.monterservice.com. Klicka på Övriga produkter och tjänster.

Utställarförsäkring
SEK 1 400. Utställarförsäkringen täcker skador enligt gällande försäkringsvillkor.
Försäkringen är obligatorisk och debiteras i samband med monterhyran. Maxbelopp SEK 300 000 kr.
Uppgår det totala värdet av ert material till ett högre belopp v g kontakta er säljare på After Sales.
Du kan undgå att erlägga obligatorisk försäkring om du kan prestera underlag som visar att din ordinarie företagsförsäkring omfattar minst samma villkor som svenska mässans utställarförsäkring.
Utställarförsäkring

Villkor