Om Elfack

Elfack har fem produktområden; Elinstallation, Eldistribution, Belysning, Säkerhet och Tele/Data.

Bakgrund

Elfack har genomförts 24 gånger sedan starten år 1969 och mässan drivs och ägs av Svenska Mässan i Göteborg. Mässan som sådan var tidigare uppdelad i två olika mässor, Elkraft och Elfack, men med tiden slogs dessa samman och går idag under namnet Elfack.

2011 skedde vissa förändringar med mässan då man lanserade Light som en "mässa i mässan". Light har belysningsbranschen som fokus och denna del av mässan visade sig bli en succé under 2011 års Elfack.

Vad står Elfack för?

Atmosfär
"På Elfack möts man av en avslappnad, inspirerande och pulserande atmosfär."

Visionär
"Elfack ska uppfattas som nyskapande i mässmediet och branschen."

Lyhördhet
"Grunden i Elfacks utveckling är att vara lyhörda mot sin omgivnings behov och förväntningar."