Produktområden

BELYSNING
Belysningsstyrning
Industriarmaturer
Interiörarmaturer
Komponenter
Konsulttjänster
LED produkter
Induktionsljus-produkter
Ljuskällor
Nödbelysning
Spot- och downlights
Utomhusbelysning

SÄKERHET
Brandlarm
Bryt & Lås
Inbrottslarm
Integrerade system
Kameraövervakning
Konsulttjänster
Passagekontroll
Person- och trygghetslarm

ELDISTRIBUTION
Batterier och reservkraftsystem
Drift- och övervakningssystem
Energimätning /
fjärravläsning
Kabel
Kabeltillbehör
Konsult- och beredningstjänster
Linjematerial
Mellanspänningsställverk
Nätstationer/ställverk
Relä- och kontrollutrustningar
Transformatorer

TELE OCH DATA
Aktiva och passiva nätkomponenter
Antennsystem
Datanät LAN/WAN
Hem- ochfastighetsautomation
Kabel
Konsulttjänster
Ljud- och radiosystem
Styr- och reglersystem
Teleprodukter
Tid- och personsökaresystem
Tjänster på bredbandsnätet

ELINSTALLATION
Apparatskåp
Drivsystem
Elkopplare
Elmiljöprodukter
Energiprodukter
Fördelningssystem
Kabel
Kabelstegar och -rännor
Kabeltillbehör/ förläggningsmaterial
Klimatsystem
Konsulttjänster
Kontaktorer och reläer
Ledningskanalsystem
Motorer
Radiostyrning
Uttag
Värme

ÖVRIGT
Dörrsignaler
Ellagstiftning och standarder
Fackpress
Fordon
IT-system
Liftar, stegar och ställningar
Linje- och kabelredskap
Märkning och skyltar
Mätinstrument och provningsutrustning
Programvaror: CAD, beräkning
Skyddskläder / personskydd
Tjänster
Utbildning
Uthyrning/Rekrytering
Verktyg