Rekord är till för att slås ...

2012-03-01

Nästa Elfack går av stapeln den 13-17 maj 2013. Lite drygt ett år, med andra ord – men hög tid att boka monterplats, om du inte redan har gjort det.
Projektteamet är i full färd med att lägga det gigantiska pussel som ska bli en attraktiv mötesplats för branschen.

Elfack 2011 slog rekord. 475 utställare representerande 654 företag på en yta av19 000 kvadratmeter hade 30 000 besökare. Våra undersökningar visar att 60 procent av besökarna gärna ville återkomma och 93 procent rekommenderade andra att besöka Elfack.
Förhoppningen är att vi åtminstone ska tangera 2011 års siffror, helst överträffa dem. Vi vill gärna slå nytt rekord igen. Det är naturligtvis svårt att sia om, ingen vet hur konjunkturen ser ut om ett år. Men en god indikation är försäljningen av monteryta – och den pekar på att Elfack 2013 blir minst lika omfattande.
Det här vårt första nyhetsbrev för Elfack 2013. Här kommer vi regelbundet att berätta om intressanta utställare, intervjua besökare, skriva om branschprofiler och berätta om olika aktivteter på mässan.
Här kan du ta del av arbetet med att skapa en mötesplats som både ska sticka ut och engagera. För att låna en slogan från ett av många duktiga elinstallationsföretag i vår närhet. "Vi följer inte strömmen – vi leder den".