Värdeskapande undersökning vässar Elfack

2012-03-01

- Vi har lyssnat på våra utställare och tagit åt oss. Det finns betydligt mer att göra på besökarsidan. Därför har vi gett NU-Gruppen (Nordiska Undersökningsgruppen) i uppdrag att genomföra en "värdeskapande" undersökning för Elfack.

De säger Ola Lundqvist, nytillträdd som mässansvarig som om ett par veckor släpper sina andra engagemang, bland annat Underhållsmässan, och gör en rivstart med Elfack.
– Vi ska titta på olika grupper och se vad de vill ha ut av mässan, kommenterar Mikael Jansson på NU-gruppen. Syftet är att lyfta mässan och göra den ännu bättre.
Undersökningen går till så att man genomför djupintervjuer med 16 personer indelade i två huvudgrupper – en på kraftsidan och en för belysningsdelen (designers, konsulter). Som komplement gör man även två större e-postenkäter med flera hundra besökare inom de båda olika facken.
– När resultaten är analyserade ska de ligga till grund för olika åtgärder man kan vidta för att öka upplevelsen för besökarna. Ett mässbesök betyder olika saker för olika besökare och det måste man ta hänsyn till, menar Mikael Jansson.
Den här undersökningen är bara en del i den verktygslåda Elfacks projektledning tänker använda för göra mässinnehållet ännu mer attraktivt för både belysningsintresserade och för besökare på kraftsidan.
– Elfack är sett till antal besökare den största fackmässan vi har, men den är också utmanande genom att den vänder sig till många olika grupper – installatörer, integratörer, arkitekter, ljusdesigners med flera, kommenterar Iréne Johansson, från Elfackteamet.
– Det ska bli spännande att ta del av undersökningens resultat och se vad vi kan göra för att tillgodose besökarnas olika krav och önskemål.